Publisher

Assoc. Prof. Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY

Founder/Editor-in-chief

Assoc. Prof. Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY / Muğla Sıtkı Koçman University / nilayozsavas@mu.edu.tr

Assistant Editors

Assoc. Prof. Firdevs Müjde GÖKBEL / Kastamonu University / mgokbel@kastamonu.edu.tr

Asst. Prof. Dr. M. Kübra MÜEZZİNOĞLU / Selçuk University / kubramzzn@selcuk.edu.tr

Asst. Prof. Dr. Gökçin ÇUBUKCU / Hatay Mustafa Kemal University / gokcincubukcu@gmail.com

Section Editors

Assoc. Prof. Firdevs Müjde GÖKBEL / Kastamonu University / mgokbel@kastamonu.edu.tr

Asst. Prof. Dr. Cihan Şule KÜLÜK / Bolu Abant İzzet Baysal University / cihansule@ibu.edu.tr

Asst. Prof. Gökçin ÇUBUKCU / Hatay Mustafa Kemal University / gokcincubukcu@gmail.com

Asst. Prof. Dr. M. Kübra MÜEZZİNOĞLU / Selçuk University / kubramzzn@selcuk.edu.tr

Asst. Prof. Dr. Merve BULDAÇ / Dumlupınar University / mervebuldac@gmail.com

Asst. Prof. Dr. Merve KARAOĞLU CAN / Dumlupınar University / mervekaraoglucan@gmail.com

Asst. Prof. Dr. Neslihan YILDIZ / Maltepe University / nesli.sahin8686@gmail.com

Asst. Prof. Dr. Sedef ŞENDOĞDU / Necmettin Erbakan University / seryigit@erbakan.edu.tr

Dr. Deniz Cemal KOŞAR / Muğla Sıtkı Koçman University / denizckosar@mu.edu.tr

Dr. Mine ERDEM KÖROĞLU / Selçuk University / mina_rdm@hotmail.com

Dr. Murat ÖZDAMAR / Bilkent University / omurat@bilkent.edu.tr

Dr. Neda İsmail ATAR / Dokuz Eylül University / nedaismailatar@yahoo.com

Dr. Onur TOPRAK / Erciyes University / onur@erciyes.edu.tr

Dr. Seda CANOĞLU / Eskişehir Teknik Üniversitesi / canoglu@gmail.com

Language Editors

Assoc. Prof. Funda ALTIN / Ordu University / fundaaltin@yahoo.com

Hicran YÜCEL / Yıldız Technical University / hicranyt@yildiz.edu.tr

Legal Adviser

Advt. Emine ERDEM