The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı

Authors

Keywords:

Photographer’s studios, İzmir, Mapping, Exile, Urban culture

Abstract

The purpose of this study is to discuss the link between the photographer and the city based on a close reading of the historical dislocation and the transformation of urban space. Therefore, it is possible to say that both in the past and today, migrations are changing urban spaces by influencing the social, cultural, and economic structures in cities. In this context, the study focuses on the mappings produced in photographer's studios in Izmir between 1900 and 1950. Mapping is a creative method that accommodates various representation possibilities and that consequently propounds unpredictable relationships. In this framework, in order to show both the experiences of the exile and their reflection in urban spaces, the network of photographers in the city have been visually analyzed. Before 1922, 62 photographers were active in İzmir. Around half of them were from Levantine or Armenian origin who settled in Izmir, and their studios were situated on the Frank and the Rose Streets of the city. After 1922, Turkish-Muslim photographers replaced them. Most of these Turkish-Muslim immigrant photographers preferred to open their studios around Kemeraltı as a significant commercial zone. Habits of urban space use and the Kemeraltı region were reshaped and defined together with the existence of these immigrants.

References

Ak, S. A. (2001). Erken Cumhuriyet Dönemi Türk fotoğrafı 1923-1960. Remzi Publishing.

Alpaslan, H. İ. (2015). Osmanlı İzmir’inde kentsel mekandaki gorünmez sınırlar ve ihlalleri. Proceedings of the 9th International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 169-176, ISBN: 978-975-374-180-4.

Ari, K. (2000). Büyük mübadele: Türkiye’ye zorunlu göç (1923-1925). Tarih Vakfı Yurt Publishing.

Atay, Ç. (1997). 19. yüzyıl İzmir fotoğrafları. AKMED.

Beyru, R. (2000). 19. yüzyılda İzmir’de yaşam. Literatür Publishing.

Bilsel, C. (2009). İzmir’de Cumhuriyet Dönemi planlaması (1923-1965): 20. yüzyıl kentsel mirası. Ege Mimarlık Dergisi, 4(71), 12-17. http://www.izmimod.org.tr/egemim/71/3.pdf

Cadoux, C. J. (2003). İlk çağda İzmir: Kentin en eski çağlardan M.S. 324’e kadar tarihi (B. Umar, Trans.). Iletisim Publishing.

Corner, J. (1999). The agency of mapping: Speculation, critique and invention. In D. Cosgrove (Ed.), Mappings (pp.213-254). Reaktion Books.

Daşçı, S. (2012). 1893-1896 İzmir Ticaret Yıllıklarında adı geçen sanatçılar ve sanatla ilgili meslekler üzerine bir değerlendirme. Journal of the Human and Social Science Researches, 1(3), 47-52. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/92727

Göksu, E. (2003). 1929 Dünya Ekonomik Buhranı yıllarında İzmir ve suç coğrafyası. IBB.

Göktürk, T. B. (2012). Amerikan Basını’nda İzmir Yangını ve yangın sonrası durum (Eylül-Aralık 1922). Journal of Modern Turkish History Studies, 12(24), 123-147. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/233470

Hannoosh, M. (2016). Practices of photography: Circulation and mobility in the nineteenth-century Mediterranean. History of Photography, 40(1), 3-27.

Kaya, M. (2010). Büyük İzmir Yangını sonrası mesken bunalımı [Master’s thesis, Dokuz Eylül University].

Kayın, E. (2010). Mekansal ve sosyo-ekonomik ayrıksılıklar geriliminde İzmir: küresel-yerel fenomenler. In D. Yıldırım and E. Haspolat (Eds,). Değişen İzmir’i anlamak (337-360). Phoenix Publishing.

Kuban, D. (2001). Türkiye’de kentsel koruma/kent tarihleri ve koruma yöntemleri. Tarih Vakfı Yurt Publishing.

Moralı, N. (2002). Mütarekede İzmir. IBB.

Özendes, E. (1995). Osmanlı Imparatorluğunda fotoğrafçılık 1839-1923. YEM Publishing.

Özendes, E. (1999). Photography in Turkey. Tarih Vakfı Yurt Publishing.

Saygı, S. K., Genç, G. (2018). Yıldız Albümleri’nde İzmir. IBB.

Sezer, I. (2018). İzmir’in görsel tarihini oluşturan fotoğrafçılar. Anadolu University Journal of Art&Design, 8(2), 66-74. https://std.anadolu.edu.tr/sites/std.anadolu.edu.tr/files/dergiler/SAYI15.pdf

Tatlıbal, E. (2020). İzmir'in gökyüzündeki ruhu. Google Books.

Tito, F. (2010). Listing of pre-1922 photographer studios active in Smyrna. In Levantine Heritage Foundation. http://www.levantineheritage.com/data9.htm (05.06.2020).

Ünal, N. (2015). Sorularla İzmir tarihi. IBB.

Downloads

Published

2023-06-01