Minimal life “structures”: A studio experience

Authors

Keywords:

Architectural design, Design studio, Minimal living spaces, Housing, Design process

Abstract

The necessity of the space to respond correctly to the user's wishes and needs is an unchanging phenomenon. Today, especially with the pandemic, differences in housing meaning are sought. With this current problem, minimal living spaces have been determined as the design studio subject of Ostim Technical University 2022-2023 Fall Semester. In this study, in the context of the suggestions developed by the students, the main motivation is to examine the meaning of the project designs and the residence; at the same time, it is aimed to discuss this studio experience. Within the scope of this study, the method, process, and end products of the studio are discussed. In this study, the changing meaning of the house and minimal living spaces were questioned by using the "document review" method, one of the qualitative research methods. The information obtained was analyzed by evaluating the results of the studio course. With this study, in which studio products with different user types and different functions are examined, it is concluded that the design of living spaces in small houses is very important for healthier solutions in comfort conditions, and it has been a very developing experience for the studio participants and executives.

References

Adıgüzel, D., & İncirlioğlu, E. O. (2010). Sürdürülebilirlik kavramının iç mimarlık eğitimindeki yeri. 1st. International Graduate Research Symposium, Yapılı Çevre, 2, 3-8.

Adıgüzel Özbek, D., & Kutlu, R. (2012). Tasarım-Uygulama Kesitinde İç Mimarlık Proje Stüdyosu Deneyimi. İçmimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi, İstanbul.

Arslan G. (2021). Kullanıcı, çevre, iç mekân bağlamında 21. yüzyıl barınma eğilimlerine uygulanabilir bir küçük öneri küçük ev/tiny house [Master Thesis, Fatih Sultan Mehmet Vakıf University].

Ayyıldız Potur, A. & Barkul, Ö. (2010). Stüdyo: Tasarım eğitiminin kalbi / Studio: The heart of design education. International Conference on New Horizons in Education, 23-25 June 2010, Famagusta, North Cyprus, 738-743.

Basa, İ. (2010). Project selection in design studio: Absence of learning environments. The Educational Forum, 74(3), 213-226. https://doi.org/10.1080/00131725.2010.483904

Bulhaz, B. (2014). Küçük konutlarda iç mekân analizi: Ankara’da iki konut örneği [Master Thesis, Atılım University].

Christiaans, H. H. C. M., & Van Andel, J. (1993). The effects of examples on the use of knowledge in a student design activity: The case of the ‘Flying Dutchman’. Design Studies, 14(1), 58-74. https://doi.org/10.1016/S0142-694X(05)80005-5

Coyne, R. D., Snodgrass, A. B. & Martin, D. (1994). Metaphors in the design studio, JAE, 48(2), 113-125. https://doi.org/10.1080/10464883.1994.10734630

Demirbaş, O. O. & Demirkan, H. (2003). Focus on architectural design process through learning styles. Design Studies, 24(5), 437-456. https://doi.org/10.1016/S0142-694X(03)00013-9

Demirkan, Ö. (2006). Mimarlıkta strüktür ve süsleme ilişkisinin irdelenmesi [Master Thesis, Gazi University].

Ertaş, Ş. & Sönmez, E. (2018). İç mimari tasarımda strüktür kavramına çok yönlü bir yaklaşım. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, 109-118.

Filiz, S. & Hacıhasanoğlu, O. (2011). Konut tasarımına yönelik sürdürülebilirlik ve teknoloji bağlamında bir gelecek tahmin modeli. İTÜ Dergisi, 10(2), 71-84.

Gökmen, H. & Süer, D. (2003). Mimarlık eğitiminde tasarım stüdyolarına farklı yaklaşımlar. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları.

Günal Ertaş, D. (2007). Yapısal özelliklerin endüstri ürünleri tasarımına etkileri [Doctoral Thesis, İstanbul Technical University].

Güney Yüksel, F. C. (2022). Pandemi ile değişen konut iç mekânını yeniden düşünmek. Online Journal of Art and Design, 10(2), 88-101.

Güney Yüksel, F. C. & Seçer Kariptaş, F. (2019). Konut iç mekânına sürdürülebilir yaklaşımlar. Yakın Mimarlık Dergisi, 2(2), 27-28.

Gür, Ö. Ş. & Geçkin, Ş. (1996). Konutta mekân standartları. Yapı Endüstrisi Merkezi Yayınları.

Heylighen, A., Neuckermans, H. & Bouwen, J.E. (1999). Walking on a thin-line between passive knowledge and active knowing of components and concepts in architectural design. Design Studies, 20(2), 211-235. https://doi.org/10.1016/S0142-694X(98)00035-0

İpek, Y. (2014). Hesaplamalı tasarım yaklaşımları: Bütünleşik bir tasarım önerisi [Master Thesis, İstanbul Technical University].

Maden, F. (2020). Mimari tasarım stüdyosunda strüktürün form ve mekân ile entegrasyonu. Tasarım Kuram, 16(31), 108-122. https://doi.org/10.14744/tasarimkuram.2020.22931

Megahed, N. A. & Ghoneim, E. M. (2020). Antivirus-built environment: Lessons learned from Covid-19 pandemic. Sustainable Cities and Society, 61. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102350

Nicol, D. & Pilling, S. (2000). Changing Architectural Education: Towards A New Professionalism, (Routledge). Taylor & Francis, London and New York.

Oxman, R. (1990). Prior knowledge in design, a dynamic knowledge-based model of design and creativity’ design studies. ButterworthHeinemann, 11(1), 17-28. https://doi.org/10.1016/0142-694X(90)90011-Z

Özcan, N. (2017). Fütürizm ve çit örücülüğünün tekstil tasarımında tekstür, strüktür ve form oluşumuna etkileri [Master Thesis, Gazi University]

Özdevecioğlu, E., Özçelik, S., Begüm, K., Aydemir, E. N., & Bilgiç, S. (2022). Pandemi dönemlerinde konutların terapötik davranışları üzerine bir inceleme. Mimarlık ve Yaşam, 7(1), 433-447. https://doi.org/10.26835/my.870369

Park, S. (2020). Rethinking design studios as an integrative multi-layered collaboration environment, Journal of Urban Design, 25(4), 523-550. https://doi.org/10.1080/13574809.2020.1734449

Purcell, A. T.& Gero, J. S. (1998). Drawings and the design process. Design Studies, 19(4), 389-430. https://doi.org/10.1016/S0142-694X(98)00015-5

Qureshi, H. (2019). Collaborative architectural design. Archnet-Ijar: International Journal of Architectural Research, 14(2), 303-324. https://doi.org/10.1108/Arch-12-2018-0049

Rapoport, A. (1969). House form and culture. Prentice Hall International.

Salama, A. M. (2021). Transformative Pedagogy in Architecture and Urbanism. (1 ed.) (Routledge Revivals). Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9781003140047

Sipahi, G. Ş. & Yamaçlı, R. (2021). Geleceği inşa etmek: Konut binalarında gün ışığı ve COVID-19 üzerine bir değerlendirme. Journal of Architectural Sciences and Applications, 6(1), 374-383.

Sungur, M. & Aydın, D. (2021). Konya konutlarında (1920-1980) mekânsal mahremiyetin sosyal paradigmalar bağlamında incelenmesi. Journal of the Academic Studies of Turkish Islamic Civilization, 16(32), 387-414.

Uluoğlu, B. (1990). Mimari tasarım eğitimi tasarım bağlamında stüdyo eleştirileri [Doctoral Thesis, İstanbul Technical University].

Vitrivius. (2005). Mimarlık üzerine on kitap (S. Güven, Çev.). Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı.

Ward, A. (1990). Ideology, culture and the design studio. Design Studies, 11(1), 10-16. https://doi.org/10.1016/0142-694X(90)90010-A

Downloads

Published

2023-06-01