A contemporary interpretation of abstraction and creativity through Islamic patterns in design education: Interior architecture studio experience

Authors

Keywords:

Islamic patterns, Creativity, Abstraction, Interior architecture

Abstract

The goal of this study is to develop a studio experience that will allow second-year interior architecture students to incorporate the continuity of traditional Islamic patterns into contemporary designs. Islamic geometric patterns from the Seljuk eras were investigated as part of the study’s focus, and these patterns were used as a foundation for the development of a novel design model. It is important for the systematization of the design process that the working methodology is structured in three phases, namely the analytical phase, the creative phase and the application phase. The process of gathering data is part of the analytical phase, but the creative phase is where the data is abstracted and interpreted. As a result, the study has been presented as a unique one in terms of bringing awareness of conventional and regional patterns in interior architecture education as well as sustainability with motivated, abstract, avant-garde, and contemporary approach.

References

Ahmed, H. T. (2022). Utilizing Islamic geometric abstraction aesthetics in creating designs for mosque architectural decoration. International Design Journal, 12(5), 291-302. https://doi.org/10.21608/idj.2022.261006

Altın, A. (2022). Eratna Beyliği taçkapılarında geometrik süsleme [Conference presentation]. XVIIIᵗʰ Turkish Congress of History, October 1-5, Ankara.

Angelina, A., Irawan, H. & Mariana, M. (2021). The application of Balinese decorative pattern in lobby and guest rooms at the amnaya’s kuta hotel & resort interiors. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, (570), 1132-1137. http://doi.org/10.2991/assehr.k.210805.178

Archer, B. (1984). Systematic method for designers, developments in design methodology (Ed. N. Cross), p.57-82. John Wiley & Sons Ltd. https://doi.org/10.1088/1757-899X/962/3/032037

Arnheim, R. (2015). Görsel düşünme. Metis Yayınları.

Aşkın, G. D. (2020). İç mimarlık eğitimi temel tasarım sürecinde yaratıcı düşüncenin geliştirilmesine yönelik bir yöntem önerisi [PhD Thesis, Mimar Sinan University].

Azari, M. R., Bemanian, M., Mahdavinejad, M., Körner, A. & Knippers, J. (2023). Application-based principles of Islamic geometric patterns; state-of-the-art, and future trends in computer science/technologies. A Review, Heritage Science, 11, Article 22. https://doi.org/10.1186/s40494-022-00852-w

Bökü, A. (2009). Biçim grameri türetme yönteminin Anadolu Selçuklu geometrik bezemeleri üzerinde denenmesi [Master Thesis, Yıldız Technical University].

Cross, N. (2001). Design cognition: Results from protocol and other empirical studies of design activity. In Newstetter, W.C., East- Man, C., Mc Cracken, W. (Eds.), Design Knowing and Learning: Cognition in Design Education. Elsevier Science, 79-124. https://doi.org/10.1016/B978-008043868-9/50005-X

Cross, N. (2005). Engineering design methods Strategies for Product Design (Fourth Edition). Wiley.

Dalağan, V. (2012). İslâmi yıldız geometrik örüntülerin biçim grameri yöntemleri ile kurallı üretimi [Master Thesis, Yıldız Technical University].

El-Zeiny, R. M. A. & Ezzat, D. M. S. (2021). The role of education in achieving local identity-based interior design by utilizing cultural schema. Interstices Journal of Architecture and Related Arts, 6(30), 594-615.

Ertürk, S. (1984). Mimari mekânın algılanması üzerine deneysel bir çalışma [PhD Thesis, Karadeniz Technical University].

Fatihaddin, D., Eves, B. & Gashoot, M. (2018). Implementing islamic patterns in interior design to enhance the spiritual aesthetic. Islamic Heritage Architecture and Art, 177(11), 137-147. https://doi.org/10.2495/IHA180111

Garip, E. & Garip, S. B. (2012, 20 December). İç mimarlık eğitiminde yaratıcılık ve yarışmalar [Conference presentation]. İÇMEK / İçmimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Hançerlioğlu, O. (1993). Felsefe ansiklopedisi kavramlar ve akımlar. Remzi Kitabevi.

Hançerlioğlu, O. (2005). Felsefe ansiklopedisi kavramlar ve akımlar. Remzi Kitabevi.

He, J. (2022). Applied research on cultural elements in interior design [PhD Thesis, University of Pecs].

İnceoğlu, N. (1995). Düşünme ve anlatım aracı olarak eskizler. Helikon Yayınları.

Kaya, P. & Bilgiç, D. E. (2020). The process of creativity and concept development in interior architecture design education. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 10(3), 271-284.

Kılıçaslan, H. & Zirek, B. E. (2012). A research about creativity in design education. Social and Behavioral Sciences (46), 1461-1464. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.321

Köse Doğan, R. (2017). A project model in interior architecture: from patterns to spaces. Global Journal of Arts Education, 7(2), 40-46.

Latiff, A. A. Z. (2012). Dakwah dan polilik dalam gerakan Islam di Malaysia. Penerbit UiTM. https://doi.org/10.24952/tad.v2i1.2482

Lawson, B. (2005). Route maps of the design process, how designers think. Architectural Press.

Liu, Y. & Li, B. (2016, November 22-24). Research on traditional cultural elements penetrating into interior design. International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering [Conference presentation].

Matinpour, M. & Arslan Selçuk, S. (2018). İslami geometrik desenlerin origamik potansiyelleri: altıgenler üzerinde bir deneme. EJONS International on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 2(3), 88-101.

Mülayim, S. (1998, May 27-31). Tanımsız figürlerin ikonografisi, türk soylu halkların halı, kilim ve cicim sanatı [Conference presentation]. Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara.

Nezor, S. (2011). Mimarlık eğitimi ve soyutlama [Master Thesis, Karadeniz Technical University].

Öncü, T. (1992). Yaratıcılığın betimlenmesi ve yaratıcılık üzerine çevresel etkiler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, (14), 255-264.

Özkar, M. & Erkmen, A. (2019). Ortaçağ Anadolu sanatı araştırmalarında disiplinlerarası çalışmalar: Geometrik örüntünün gelişen teknolojilerle yolculuğu. Akdeniz Sanat Dergisi, (13), 545-556.

Öztürk, S. & Türkoğlu, T. M. (2016). Anadolu Selçuklu sanatı geometrisinin günümüz kent estetiğinde uygulanabilirliği (Konya ili örneği). İdil, 6(28), 167-198. https://doi.org/10.7816/idil-06-28-11

Reki, M. & Arslan Selçuk, S. (2018). Evolution of geometric patterns in Islamic world and a case on the Jalis of the Naulakha pavilion in the lahore fort. GU, J SCI, 6(1), 83-97.

Robinson, K. (2001). Out of our minds: Learning to be creative. Capstone Publishing Ltd.

Smith, S. M., Ward, T. B. & Finke, R. A. (1995). Creative cognition approach. MIT Press.

Sobh, H. & Samy, H. A. (2018). Islamic geometric patterns as timeless architecture. Journal of Al Azhar University Engineering Sector, 13(48), 1074-1088. https://doi.org/10.21608/auej.2018.18946

Sönmeztürk, G., İşbilir, S. & Göçer, M. (2022). Selçuklu yıldız motifinin Mersin Olgunlaşma Enstitüsü’nde sanatsal tasarımlara yansıması. Mersin Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 48-60. https://doi.org/10.55044/meusbd.1194796

Tavşan, F. & Sönmez, E. (2010, November 25-27). İç mimarlık eğitiminde yeni öğretim modeli arayışları; mobilya tarihi dersinde sembol ve soyutlama [Conference presentation]. Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Konya.

Uraz, T. U. (1993). Tasarlama düşünme ve biçimlendirme. İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi.

Uzunarslan, Ş. & Polatkan, I. (2011, April 27-29). İç mimari tasarım eğitiminde yaratıcılık etkinlikleri [Conference presentation]. I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu “Dün, Bugün, Gelecek”, Ankara.

Downloads

Published

2024-06-01