The effect of furniture accessories and hardware used in housing interiors on user satisfaction

Authors

Keywords:

House, Interior, Furniture, Accessories, Hardware

Abstract

In this study, it is aimed to determine the satisfaction levels of the participants regarding the problems experienced by the accessories and hardware used in the production and assembly of interior fittings. For this purpose, the opinions of the participants were determined through a questionnaire developed according to the purpose of the study. The data obtained from 206 residential users through the questionnaire were evaluated with statistical methods and discussed within the findings section in a systematic order. As a result, it was determined that a significant portion of the participants experienced various problems such as creaking noise, rusting, aging, breakage and deterioration related to the accessories and hardware used in interior fittings depending on the duration of use, and that these problems increased in long term. Most of the accessories and hardware which caused such problems, were mainly the drawer rails, handles, furniture legs, fasteners, furniture wheels and stone hinges.

References

Akdemir, Z. (2002). Konut ve Ev Kavramlarının Karşılaştırmalı Analizi. [Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü].

Çelebi Yazıcıoğlu, N. M., Yıldırım, K., Kılıç, N. P. (2019). A study on determining the criteria that parents consider when buying children’s room furniture. Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, 6(4), 81-91.

Dilik, T., Erdinler, S. (2003). Türkiye mobilya aksesuarları üretim sektörünün yapısal analizi ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 53(1), 87-111.

DİTAM. (2014). Mobilya aksesuarları (kulp, kapı kolu) üretim tesisi fizibilite raporu. Diyarbakır: Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi.

Forsman, M. (2016). Development of Adjustable Furniture Legs. [Master’s Thesis, Jönköping University].

Friedmann, A., Pile, J. F., Wilson, F. (1982). Interior design: An introduction to an architectural interiors. Elsevier Science Publishing Co. Inc.

Ho, W. S. (2009). The system furniture material and the essential hardware component of the housing space to explore. [Master’s thesis, Shu-Te University].

Hsieh, C. C. Y., Ku, S. W. (2019). The research on the characteristics of furniture hardware design through 3D printing. In: Stephanidis C. (Eds) HCI International 2019-Posters. HCII 2019. Communications in Computer and Information Science, (339-347). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23522-2_44

Işık, Z., Yıldırım, K. (2002). Dekorasyonda İnce Yapı: Temel Ders Kitabı. Zirve Ofset Basın Yayın Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.

Kalaycıoğlu, H., Aras, U., Çınar, T. (2017). Mobilya da tamamlayıcı elemanlar “Aksesuarlar”. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 1188-1198.

Kaptan, B. B. (2001). İç mekânın niteliğini belirleyen ögelerin görsellik kazanmasını sağlayan oluşumlar. Anadolu Sanat, 11, 113-130.

Klímová, B. J. (2009). Manufacture of Driving Rollers, [Master’s thesis, Brno University of Technology].

Kurtich J., Eakin, G. (1993). Interior Architecture. Van Nostrand Reinhold.

Mu, C. Y. (2010). Comparative research between traditional and modern hardware of furniture. Furniture Interior Design, 9(1), 80–81.

Özkan, A. (2017). Günümüz Türk İç Mekân Tasarımcıları ve Tasarım Anlayışları: İç Mekân Tasarımı Kuram ve Yöntemleri Işığında Bir Yaklaşım. LAP Lambert Academic Publishing.

Panayides, P. (2013). Coefficient alpha: Interpret with caution. Europe’s Journal of Psychology, 9(4), 687-696.

Şanıvar, N., Zorlu, İ. (1988). Ağaçişleri Gereç Bilgisi. MEB Yayınları.

TS 4521. (1985). Ağaç Mobilya, Terimler ve Tanımlar. Türk Standartları Enstitüsü.

Wang, D. J. (2007). Development and evolution of foreign modern furniture hardware. Furniture Interior Design, 1, 79–81.

Wang, T. Q. (2003). Application and developing tendency of modern furniture hardware. Furniture Interior Design, 12, 18–19.

Wikipedia. (t.y.). Mobilyanın tarihi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mobilya (12.01.2019).

Yıldırım, K., Ergun, B., Üner, S. (2019). The effects of innovative demountable furniture on user preferences. Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, 6 (4), 75-80.

Yıldırım, K., Günçıktı, M., Çelebi Yazıcıoğlu, N. (2020). Farklı sosyo-ekonomik düzeye (sed) sahip konut kullanıcılarının iç mekân donatılarını değiştirme süreçlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 8 (1), 40-50.

Yıldırım, K. (1999). Konut Mutfaklarının Mekân ve Donatı Organizasyonunda Ergonomik Yaklaşım. [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü].

Yıldırım, K. (2019). Eğitim yapıları ve tasarımı. Selda Al Şensoy (Ed.), Eğitim Yapılarında Mekânsal Organizasyon ve Donatı (241-265). PEGEM.

Yılmaz, Ö. (2005). 1980 sonrasında İstanbul’da kent merkezi dışında oluşan konut alanlarının gelişim sürecinin incelenmesi. [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü]. İstanbul.

Downloads

Published

2021-06-15