An analysis on coffee culture and coffee-cafe spaces Konya example

Authors

  • Merve Dedeoğlu Selçuk University
  • Rabia Köse Doğan Selçuk University

Keywords:

Coffee, Coffeehouse, Coffee Venues, Cafe, Konya Cafe

Abstract

Coffee, which entered our lives in the 1500s, has also included coffeehouses in our lives. In this context, a widespread cultural accumulation has occurred. Considering both cultural and spatial factors among beverages, there is no other example as popular as coffee. It is known that the popularity continues today. The study aims to examine the formation and development of coffee culture in the world and Turkey, along with the change in refreshments culture over time. In addition, it is aimed to investigate the importance of coffee, which has a deep-rooted place in our beverage culture, in incorporating cafe places into our lives and the density of cafe places. When the literature is examined, it has been seen that Konya has not been evaluated in this regard before. Thus, the need for research on the subject arises in the region. For this reason, the scope of the research consists of cafe places operating in the central districts of Konya. In this context, the density of cafes related to the placement and spread of cafe spaces in Meram, Selçuklu and Karatay districts of Konya province was examined by the field observation and the digital research method. The distribution of cafe spaces by region is shown with maps. From the 1500s to the present day, cafes continue to exist by becoming increasingly popular. The usage rates of these places have increased over time and spread to various regions. As a result of the research carried out in the central districts of Konya, it has been observed that the cafes are concentrated along the main axes of the central districts and in the shopping centers.

References

Acar, N., Çakırbaş, A., Çizmeci, B. (2019). Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 135-143. https://doi.org/10.18506/anemon.425801

Akarçay, E. (2012). Kâh Kahvehane Kâh Cafe: Küreselleşen Eskişehir’de Kahve Tüketimi Üzerine Kurumsal Bir Giriş. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 2, 181-202.

Akit Aşık, N. (2017). Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Stıdies, 5(4), 310-325. https://doi.org/10.21325/jotags.2017.152

Bajmaku, A. (2014). Kahve Kültürü Ve Kahvehane Mekânlarının Sosyo Kültürel Ve Politik Yaklaşımlar İle Popüler Kültür Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Kosova Örneği [Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi].

Birsel, S. (1991). Kahveler Kitabı. Nisan Yayınları.

Bostan, İ. (2001). “Kahve”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 24, 202-205.

Ciğerim, N. (2000). Batı ve Türk Mutfağının Gelişimi, Etkileşimi ve Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Türk Mutfağının Yerine Bir Bakış. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, 28.

Evren, B. (1996). Eski İstanbulda Kahvehaneler. Doğan Kitap.

Gregorie, H. D ve Georgeon F. (1999). Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler. YKY.

Gürsoy, D. (2012). Sohbetin Bahanesi Kahve. Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd.Şti.

Hasol, D. (2012). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. Yem Yayınevi.

Kurtar Anlı, C. ve Yavan, N. (2019). Deneyim Yaratmada Mekânın Rolü: Starbucks ve Kahve Dünyası’nın Deneyim Ekonomisi ve Üçüncü Yer Bakımından Analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(1), 100-132. https://doi.org/10.21547/jss.494355

Kolektif. (2004). Ana Britanica Genel Kültür Ansiklopedisi. Ana Yayıncılık A.Ş.

Öztürk, S. (2005). Cumhuriyet Türkiye’sinde Kahvehane ve İktidar. Kırmızı Yayınları.

Parlar, G. (2000). Gravürlerde İstanbul Kahvehaneleri. Skylife, 209, Aralık.

Schivelbusch, W. (2000). Keyif Verici Maddelerin Tarihi; Cennet, Tat ve Mantık. Dost Kitabevi.

Şahbaz, S. (2007). Geçmişten Günümüze Kahvehaneler, Kahvehanelerin Sosyal Yaşamdaki Yeri ve Önemi, Aydın Merkez Örneği [Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi].

Toros, T. (1998). Kahvenin Öyküsü. İletişim Yayınları.

Ünver, A. S. (1962), Türkiye’de Kahve ve Kahvehaneler. Türk Etnografya Dergisi. 5.

Yıldız, M.C. (2016, 25-27 Mayıs). Türk Dünyasında Kahvehaneler. 3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan.

Downloads

Published

2021-06-15