Re-functioning within the scope of conservation awareness in interior architecture education: The case of Paşalimanı Flour Factory

Authors

Keywords:

Interior design, Conservation, Functional transformation, Temporary accommodation

Abstract

Re-functioning is one of the most important fields of study for architects, interior architects, and designers to have an awareness of the protection of existing cultural buildings. It is possible for historical buildings of cultural importance that have lost their function to come to life in the city through re-functioning. In this direction, to protect cultural assets and transfer them to future generations, the subject of Biruni University Interior Architecture and Environmental Design, 2021-2022 Spring Semester, Interior Architecture Project IV course was determined as temporary accommodation design and Üsküdar Paşalimanı Flour Factory which is located in Istanbul/Turkey was given as the project area. Within the scope of the study, the students were expected to design the building, which is idle in the city, with a temporary accommodation function, taking into account the cultural and social needs of the region. Out of 21 student projects that were successful in the project studio, 10 projects were selected to form the non-random analog sample of the study. In the study, a biaxial methodology was used and the extent to which the student projects approached the evaluation criteria determined by using the “causal comparison model”, one of the quantitative research methods, was presented in a table. As a result, when the student works are evaluated, it is seen that different design approaches that both consider the integrity of the building and bring contemporary suggestions have been developed and the importance of the concept of conservation has been adopted to a great extent.

References

Ahunbay, Z. (2021). Tarihi çevre koruma ve restorasyon. Yem Yayınevi.

Ahunbay, Z., Köksal, T., (2006). İstanbul’daki endüstri mirası için koruma ve yeniden kullanım önerileri. itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, 5(2), 125-136.

Çekül Vakfı. (2010). Yerelden ulusala ulusaldan evrensele koruma bilincinin gelişim süreci, Tarihi Kentler Birliği, https://www.tarihikentlerbirligi.org/wp-content/uploads/KorumaBilinci-Ekitap.pdf (14.08.2023).

Erder, C. (2022). Tarihi çevre algısı. Yem Yayınevi.

Hasol, D. (2020). Ansiklopedik mimarlık sözlüğü. YEM Yayınları.

ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi). (2013). Türkiye mimari mirası koruma bildirgesi. ICOMOS. http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0784192001542192602.pdf (14.08.2023).

ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi). (2018). Hakkında. ICOMOS. http://icomos.org.tr/?Sayfa=Icomos&dil=tr (12.08.2023).

Kariptaş, F. (2012). Üsküdar’da endüstri mirası örneği bir değirmen yapısı: Üsküdar Paşalimanı Değirmeni. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VII, İstanbul, Türkiye.

KTVKK. (1983). 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Mevzuat Bilgi Sistemi. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2863.pdf (14.08.2023).

Kuban, D. (1969). Modern restorasyon ilkeleri üzerine yorumlar, Vakıflar Dergisi, 8, 341-356. https://acikerisim.fsm.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11352/1633/Kuban.pdf?sequence=1&isAllowed=y (02.11.2023).

Terece, T., Gür, Ş. Ö. (2021). İşlevsel dönüşümde yaratıcılık. Yapı Dergisi, 467, 58-63.

Yüksel, Ş. (2020). Zaman ve mekân etkileşimleri: Mimari yansımalar. Yem Yayınevi.

Downloads

Published

2023-11-30