Evaluation of artificial intelligence and aesthetics based on Van Gogh’s Starry Night painting

Authors

Keywords:

New aesthetics, Artificial intelligence, Art, Design, Vincent van Gogh

Abstract

The main purpose of this study is to examine, understand and evaluate the aesthetic role of artificial intelligence, which has become increasingly effective in art production in recent years. The article focuses on the artistic creation and aesthetic concepts of artificial intelligence. The research examines the effects of artificial intelligence on artistic creation and the role of this technology on artistic aesthetics through Van Gogh’s “Starry Night” painting. In the article, the descriptive analysis method, one of the qualitative research techniques, and the composition method were applied when interpreting the visuals. In this context, a review and interpretation were made on six studies created with artificial intelligence. The plastic state of the images was revealed and interpreted according to the composition method, art and design principles and elements. According to the research results, works produced with artificial intelligence have aesthetic components of original works of art. However, works produced with artificial intelligence also show some important aesthetic differences from traditional works of art. These differences include color and application, repetition of the prompt and self-development. Artificial intelligence offers an aesthetic experience that changes, expands or clearly reveals the boundaries of traditional artworks. It is understood that artificial intelligence, which applies the formal language of artists through deep learning, has limited potential to convey the emotional expression of the artist. Visuals produced by artificial intelligence seem to create a unique aesthetic while being successful in emulating traditional creative works.

References

Alpaydın, E. (2020). Yapay öğrenme: Yeni yapay zekâ. Tellekt.

Altar, C. M. (1996). Sanat felsefesi üzerine. Yapı Kredi Yayınları.

Bozkurt, N. (1995). Sanat eserinin kökeni (2. baskı). Sarmal Yayınevi.

Chiarella, S. G., Torromino, G., Gagliardi, D. M., Rossi, D., Babiloni, F., & Cartocci, G. (2022). Investigating the negative bias towards artificial intelligence: Effects of prior assignment of AI-authorship on the aesthetic appreciation of abstract paintings. Computers in Human Behavior, 137(1), 107406. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107406

Crabtree, M. (2023, Ağustos). What is prompt engineering? A detailed guide. Datacamp. https://www.datacamp.com/blog/what-is-prompt-engineering-the-future-of-ai-communication (04.11.2023).

Diş Yüzer, N., Boyraz, B. (2023). Günümüz sanat müzelerinde internet kullanımı ve koleksiyonların çevrimiçi erişilebilirliğine dair bir araştırma. International Social Sciences Studies Journal, 9(115), 8613-8620. https://doi.org/10.29228/sssj.72536

Dolunay, A. (2016). Teknolojinin görsel sanatlar ve sanat eğitimine katkısı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1208-1213.

Duncum, P. (2017). İmaj analizine giriş: Karma yöntemlerin değeri üzerine. S. D. Bedir Erişti (Ed.). Görsel araştırma yöntemleri teori, uygulama ve örnek içinde (s.09-55). Pegem Akademi.

Epstein, Z., Levine, S., Rand, D. G., Rahwan, I. (2020). Yapay zeka tarafından üretilen sanattan kim övgü alıyor? Bilim, 23(9), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101515

Farago, F. (2006). Sanat. Doğu ve Batı Yayınları.

Güvemli, Z. (2007). Sanat tarihi (5. baskı). Varlık Yayınları.

Heidegger, M. (2003). Sanat eserinin kökeni. Babil Yayın.

Letsenhance. (2023, 17 Şubat). AI image guide: Learn the nuances of prompt writing in 5 minutes. Letsenhance. https://l24.im/gaQ (04.11.2023).

Lyu, Y., Wang, X., Lin, R., & Wu, J. (2022). Communication in human–AI co-creation: Perceptual analysis of paintings generated by text-to-image system. Applied Sciences, 12(22), 11312. https://doi.org/10.3390/app122211312

May, R. (1994). Yaratma cesareti (5. Basım). Metis Yayınları.

Papia, E. M., Kondi, A., & Constantoudis, V. (2023). Entropy and complexity analysis of AI-generated and human-made paintings. Chaos, Solitons & Fractals, 170, 113385. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113385

Plekhanov, G. V., & Fréville, J. (1991). Sosyalist açıdan toplum, sanat ve eleştiri. Yön Yayıncılık.

Rouquette, M. L. (2007). Yaratıcılık. Dost Yayın.

Sun, Y., Yang, C. H., Lyu, Y., & Lin, R. (2022). From pigments to pixels: A comparison of human and AI painting. Applied Sciences, 12(8), 3724. https://doi.org/10.3390/app12083724

Tansuğ, S. (1993). Resim sanatının tarihi (2. baskı). Remzi Kitabevi.

Timuçin, A. (2009). Sorularla estetik elkitabı. Bulut Yayınları.

Tunalı, I. (1983). Estetik beğeni. Say Yayınları.

Türkmenoğlu, H. (2014). Teknoloji ile sanat ilişkisi ve bir dijital sanat örneği olarak Instagram. Ulakbilge, 2(4), 87-100.

Yıldım, A., Şimşek, H. (2005) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Seçkin Yayınları.

Zweig, S. (1949). Yaratıcılığın sırrı. Remzi Kitabevi.

Downloads

Published

2023-11-30