Interior design studies for individuals with developmental disabilities: A systematic review of national literature

Authors

Keywords:

Interior Design, Developmental Disability, Literature Review

Abstract

Designing the interiors is an action, which is able to provide users an aesthetical and functional environment while enabling social and communal relations possible. Interiors provide these social relations possible for all users, regardless of religion, language, gender, race, ability and status. Like typically developing peers, also individuals with developmental disabilities (IDD) spend their times in social and public environments like educational environments, hospitals, town halls, shopping malls, cinemas, theaters and particularly in their houses. Nonetheless, it is known that while using the interiors they might be excluded due to common barriers and on the other hand alienated by using the “disabled” sign. Since ‘user’ is the main concern of interior design, it inholds numerous solutions to elude this issue. Some of these solutions apart from planning and structural settings are planning, configuration, color, texture, design, lighting and furniture. In this study, previous studies on interior design for IDD existing in the Turkish national literature have been examined. The aim of the study is to draw a general framework by examining the studies about interior design for these individuals and serve future researches as a guide. Accordingly, the studies, which were accessed by using various keywords, were analyzed in terms of aims, types of disabilities, methods, data collection tools, types of interiors, types of qualitative elements of interior and types of studies (thesis/article). As a result, it is possible to state that scientific studies concentrated on the qualitative elements of interiors. It can also be stated that these studies must contain the problems of the IDD in these interiors and solution suggestions for these problems.

References

Adams, D., & Erevelles, N. (2017). Unexpected spaces of confinement: Aversive technologies, intellectual disability, and “bare life”. Punishment & Society, 19(3), 348-365. https://doi.org/10.1177/1462474517705147

American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V. American Psychiatric Publication.

American Society of Interior Designers (ASID). (2018). Become an interior designer. https://www.asid.org/belong/become (16.12.2018).

Aslan, A. (2018). Sistematik derleme ve meta-analizi. Acta Medica Alanya, 2(2), 62-63. https://doi.org/10.30565/medalanya.439541

Aydıntan, E., Erbay, M., Tavşan, F., Onur, D., Aras, A., Ziyrek, B. E., & Küçük, P. (2017). Yaşlı kullanıcı odaklı mekân tasarımı: Bir farkındalık atölyesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 245-260.

Cavkaytar, A. (2019). Yetişkinlik dönemi, Atilla Cavkaytar (Ed), Zihin yetersizliği olan yetişkinler içinde (2-17). Eğiten Kitap Yayıncılık.

Clement, T., & Bigby, C. (2008). Breaking out of a distinct social space: Reflections on supporting community participation for people with severe and profound intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 22, 264-275. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2008.00458.x

Crowe, T. K., Salazar Sedillo, J., Kertcher, E. F., & LaSalle, J. H. (2015). Time and space use of adults with intellectual disabilities. The Open Journal of Occupational Therapy, 3(2), 1-16. https://doi.org/10.15453/2168-6408.1124

Dodsworth, S. (2012). İç mekân tasarımının temelleri. (Çev. N. Işık). Literatür Yayıncılık.

Gabel, S. L., Cohen, C. J., Kotel, K., & Pearson, H. (2013). Intellectual disability and space: Critical narratives of exclusion. Intellectual and Developmental Disabilities, 51(1), 74-80. https://doi.org/10.1352/1934-9556-51.01.074

Gör, I. (1997). İçmimarlık Kavram ve Terimleri Sözlüğü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, İçmimarlık Yayınları 1.

Hall, E. (2010). Spaces of social inclusion and belonging for people with intellectual disabilities, Journal of Intellectual Disability Research, 54, 48-57. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2009.01237.x

Hall, E., & Kearns, R. (2001). Making space for the ‘intellectual’in geographies of disability. Health & Place, 7(3), 237-246. https://doi.org/10.1016/S1353-8292(01)00007-7

Kaçar, T. (1997). İçmimari ve Resimde Mekân Kavramının İrdelenmesi ve De Stijl Grubu İçinde Etkileşimleri. [Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Kaplan, H., & Öztürk, M. (2004). Engelliler, kamu mekânı ve engelsiz tasarım: Kamusal iç mekânlarda irdelenmesi için bir çerçeve. Planlama Dergisi, 2, 67-74.

Kaplan, G., & Aksoy, V. (2019). Özel eğitim kurumlarının fiziksel koşullarının evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda incelenmesi: Eskişehir örneği. Journal of Education for Life, 33(2), 169-186. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332126

Kaptan, B. B. (2013). Kültür ve İçmimarlık. Seçkin Yayıncılık.

Kaptan, B. B. (2001). İç mekânın niteliğini belirleyen öğelerin görsellik kazanmasını sağlayan oluşumlar, Anadolu Sanat Dergisi, 11(25), 113-130.

Kavak, M. (2010). Evrensel Tasarım Yaklaşımı Bağlamında Kamusal Mekânlar: Harbiye Kongre Vadisi Örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Kjellberg, A. (2002). Being a citizen. Disability & Society. 17(2), 187-203. https://doi.org/10.1080/09687590120122232

Kutlu, R., & Ormancı, S. (2019). Experiencing / Perspective from a special child’s window. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication. 9(1), 52-58. https://doi.org/10.7456/10901100/007

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). (2009). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuğun Gelişimi. Milli Eğitim Bakanlığı. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geli%C5%9Fim.pdf (20.09.2020).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). Özel eğitim uygulama okulu I. Ve II. Kademe haftalık ders çizelgesi. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/03102233_uygulama_1-2_ders_cizelgesi.pdf (11.01.2021).

Mülayim, A. (2017). İç mekân düzenlemesinde engellilere yönelik çözüm önerileri. Kırklareli University Journal of Engineering and Science, 3, 68-94.

Schormans, A. F., & Chambon, A. (2012). The reworking of spatial attribution: People with intellectual disabilites and the micropolitics of dissensus. Review of Education, 34(3-4), 123-135. https://doi.org/10.1080/10714413.2012.687241

Sirel, A., & Sirel, O. Ü. (2017). Bedensel Engellilerin Kent Yaşamına Katılımında “Evrensel Tasarım” Yaklaşımı. IV. IBANESS Kongreler Serisi, Bulgaristan, 558-569.

Taşçıoğlu, M. (2013). Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Mekân. YEM Yayınları.

Trescher, P. H. H., & Habil, P. (2018). Accessibility for people with cognitive disabilities: An international literature review and empirical interview study. Journal of Education & Social Policy, 5(3), 60-68. https://doi.org/10.30845/jesp.v5n3p7

Tutal, O. (2016). Yaşlılık, Yaşam Çevresi ve Evrensel Tasarım. YAŞLILIK, Velittin Kalınkara (Ed), Disiplinlerarası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler-2 içinde (489-502), Nobel AkademiYayıncılık,.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2020, Temmuz 6). İstatistiksel Tablolar, Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri, Engelli Bireylerin Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı, Engellilik 2019. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068 (20.09.2020).

Ummanel, A., & Dilek, A. (2016). Gelişim ve Öğrenme, Süleyman Çelenk (Editör), Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (34-52). Pegem Akademi Yayıncılık.

Wiesel I., & Bigby C. (2014). Being recognised and becoming known: Encounters between people with and without intellectual disability in the public realm. Environment and Planning A: Economy and Space, 46(7), 1754-1769. https://doi.org/10.1068/a46251

Yaşaran, Ö. Ö., Batu, E. S., & Özen, A. (2014). Özel gereksinimli bireylerin sosyal kabullerini sağlamada normal gelişim gösteren öğrencilere sunulan kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerinin etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14(3), 167-180. https://doi.org/10.18037/ausbd.92732

Yenilmez, K., & Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazır bulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.

Downloads

Published

2021-06-15