Representations generated independently of the object: Bacon's “The New Atlantis”

Authors

  • Ayşegül Çelenk Gümüşhane University
  • Şule Sinem Sürdem Gümüşhane University

Keywords:

Utopia, Francis Bacon, The New Atlantis, Object, Representation

Abstract

In the process from past to present, life has evolved in a changing world order. In prehistoric times, while basic needs were housing and nutrition, needs and expectations have changed with the developing industry. However, the changing order depending on the existence of humanity has led to the emergence of many flaws. While human beings always wanted to be in the center of life, they desire new worlds and a more perfect order as the parameters in life are continuously changing. Many thoughts that are known to be impossible to realize as a result of the desire to solve the difficulties that human beings face within the limits of their life constitute the utopias. Although it seems impossible for utopias to capture the reality, the individual should not put anything between the object and the object order to perceive the reality with the images envisioned by the individuals. Expressing the representations produced independently of the object through space, catalize the understanding of utopias and the attendance in them.

The designs that highlight the building, which is the object of today's architecture, have been introduced. The important thing in architecture, which is thought to bring a critical expression to this form of understanding, is actually the representation of the structure of the thought with various means, instead of the structure, which is important in architecture. Bacon's The New Atlantis is the sample chosen for a textual analysis within the scope of this study, which was prepared considering that it would add a different dimension to the architectural discussions. The representations of the texts, independently from objects, are dealt through spatial fiction. It is aimed to examine the spatial relations through the ideal society fiction and the unreal world that Bacon handles with his utopian expression. The aim of Bacon, who makes the social world and nature the object of design in his writing, is to dominate nature and to make it the object of human mind and science, with the representation of the places on the island named Bensalem. It is seen that the utopian connection in the formation of the space designs is constructed over nature.

References

Ağaoğulları, M. A. (1986). Klasik ütopyalar: Özgürlükten despotizme. AÜ Basın-Yayın Yüksekokulu Yıllık 1983-1985.

Akın, Ö. (1986). Psychology of architectural design. Pion Lted.

Alp, K. Ö. (2013). Sanatın temsili ve postmodern sanatta temsil. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi. ART-E. Kasım-Aralık, 12, 40-61.

Baba, E. C. (2020). İdeal kent arayışında mimari ütopyalar. YEM Yayınları.

Bacon, F. (1999). Novum organum. (Çev. S. Ö. Akkaş.). Doruk Yayıncılık.

Bacon. F. (2014). Yeni Atlantis. (Çev. C. Saraçoğlu). Bordo-Siyah Yayınları.

Bacon, F. (2019). Yeni Atlantis. (Çev. S. Aktuyun). Say Yayınları.

Baudrillard, J. (2011). Nesneler sistemi. (Çev. O. Adanır ve A. Karamollaoğlu). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Cevizci, A. (2018). Felsefe tarihi. 6. Baskı. Say Yayınları.

Collingwood, R. G. (2020). Doğa tasarımı. (Çev. K. Dinçer). Ayrıntı Yayınları.

Deleuze, G. (2004). Proust ve göstergeler. (Çev. Ayşe Meral). Kabalcı Yayınları.

Dürüşken, Ç. (2014). Antikçağ felsefesi. Alfa Yayınları.

Dürüşken, Ç. (2016). Sunuş. Güneş Ülkesi. Alfa Basım Yayım Dağıtım

Ertan, K. A. (2012). Ütopya tasarımlarında kent. İdealkent Dergisi, 5, 38-67.

Gökberk, M. (1999). Felsefe tarihi. Remzi Kitabevi.

Grant, E. (2007). A history of natural philosophy: From the Ancient world to the Nineteenth Century. Cambridge University Press.

Gürer, T. K. (2004). Bir paradigma olarak mimari temsilin incelenmesi. [Doktora tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü].

Hançerlioğlu, O. (1987). Düşünce tarihi. Remzi Kitabevi.

Kumar, K. (2005). Ütopyacılık. (Çev. A. Somel). İmge Kitabevi Yayınları.

McCellan, A. (2008). The art museum from Boullee to Bilbao. The University of California Press.

Nozick, R. (2006). Anarşi, Devlet ve Ütopya. (Çev. Alişan Oktay). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Özsoy, S. (2017). Ütopia, Güneş Ülkesi ve Yeni Atlantis: Dayanışma bir hayal mi, yoksa bir hakikat mi? İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1313-1325.

Pehlivan, M. (2019). Francis Bacon’in ortaya koyduğu hakikat ölçüsü ve bilgi kaynağı çerçevesinde yenidünya insanı sorunsalının çözümü. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 10-17.

Platon. (1995). Devlet. (Çev. S. Eyüboğlu, M. A. Cimcoz). Remzi Kitabevi Yayınları.

Sönmez, E. (2007). Temsil üzerinden mimarlığa bakış. [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].

Tanyeli, U. (2002). Mimarlıkta temsiliyet. Arredamento Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi, 146, 76.

Timuçin, A. (2015). Yeni bilimsel kavrayışa geçişte Bacon’ın yeri ve önemi. Bilim ve Gelecek Dergisi, 132.

Topdemir, H. G. (1999). Francis Bacon’ın bilim anlayışı. Felsefe Dünyası Dergisi, 30(2), 51-68.

Türk Dil Kurumu (TDK). (2021). https://sozluk.gov.tr/ (17.02.2021).

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV). (2020). https://islamansiklopedisi.org.tr/temsil--edebiyat (15.11.2020).

Uslu, E. G. (2019). Ütopik ve distopik filmlerde geleceğin insanı. Palet Yayınları.

Yıldırım, C. (2018). Bilim tarihi. 22.baskı. Remzi Kitabevi.

Westfall, R. S. (1987). Modern bilimin oluşumu. (Çev. İ. H. Duru). Birinci Baskı, V Yayınları.

White, H. B. (1968). Peace among the willows: The political philosophy of Francis Bacon. Springer.

Downloads

Published

2021-06-15